Lískovec 212

Frýdek-Místek

738 01

michaelsa@seznam.cz


Je dovoleno bránit inkvizici?

PhDr. Radomír Malý

K pochopení toho, co vlastně inkvizice představovala a čemu sloužila, je třeba si nejprve položit pár otázek:

1) Měla Katolická církev morální právo soudit kacíře?

2) Byla inkvizice pouze soudním tribunálem?

3) Mají pravdivé jádro hrůzy, které historikové dosud inkvizici připisovali?

4) Lze klasifikovat inkvizici v porovnání s jinými orgány tohoto typu v dávné i nedávné minulosti i v současnosti jako mírnou nebo krutou?

2005 brožovaná, 160 stran, 90 Kč

Religiozita v dramatu Českého národního obrození

PhDr. Radomír Malý

"Sledování křesťanských, katolických i protikatolických motivů v českém obrozeneckém dramatu odhaluje složitost konfliktu českého barokního, protireformačního katolicismu s josefinským osvícenským katolicismem a posléze také s protikřesťanskými ideály Velké francouzské revoluce. [...] To, co se dělo v českém obrozeneckém dramatu v rovině idejí, bylo jen odrazem stejného dění ve filosofii, literatuře a politice. [Autor se zabývá] nejenom striktně divadelní historií, ale celkovou atmosférou doby, poměry v církvi a filosofickými směry" (z úvodu).

2003   brožovaná, 145 stran, 90 Kč

Obecná katolická apologetika

(Část I. obecná - apologetická)

ThDr. Josef Kašpar

Přetisk I. dílu „učebnice katolického náboženství pro vyšší třídy škol středních“ z roku 1923 má za úkol i dnes, stejně jako tehdy, „ukázati božský původ náboženství křesťansko-katolického, vyložiti a zároveň obhájiti obecné a základní jeho pravdy.

Za tím účelem budou předmětem této knihy rozpravy:

I.   Bůh jest.

II.  Náboženství a člověk.

III. Zjevení Boží a člověk.

IV. Zjevení přípravné – předkřesťanské.

V.  Zjevení Ježíše Krista – křesťanské.

VI. Ježíš Kristus a jeho církev.“

 

2003   brožovaná, 255 stran, 149 Kč

(objednávejte jen na adrese nakladatelství)