...HOME

Malá katecheze
kapitoly z Tomáškova katechismu


Která část svátosti pokání je nejdůležitější?
Nejdůležitější část svátosti pokání je lítost, poněvadž bez lítosti nemůžeme dosáhnout nikdy odpuštění hříchů.

Co je lítost?
Lítost je duševní bolest a ošklivost nad spáchanými hříchy.

Jaká lítost nestačí k odpuštění hříchů?
K odpuštění hříchů nestačí lítost, při které nemyslíme na Boha; takové lítosti říkáme přirozená. K odpuštění hříchů je nutná lítost nadpřirozená.

Kdo má lítost nadpřirozenou?
Lítost nadpřirozenou má ten, koho opravdu mrzí, že neposlechl Pána Boha.

Jak rozlišujeme lítost nadpřirozenou?
Lítost nadpřirozená je dvojí: Dokonalá a nedokonalá.

Lítost přirozená. - Kdyby někdo při lítosti vůbec nemyslel na Boha a litoval by svých hříchů jen proto, že jimi upadl do hanby, škody, nemoci, měl by lítost jen přirozenou. Taková lítost nestačí k odpuštění hříchů, i když je někdy velmi účinná a vede k polepšení života. K odpuštění hříchů je třeba lítosti nadpřirozené.
Lítost nadpřirozená. - Lítost nadpřirozenou máme tehdy, jestliže nás opravdu mrzí, že jsme neuposlechli příkazy Pána Boha. Taková lítost je však možná, jen s pomocí milosti Boží. Lítost nesmí být jen v citu. Je to úkon rozumu a vůle, kterým odsuzujeme a zavrhujeme spáchané hříchy, spojený s rozhodnutím, už se jich nikdy nedopustit.

Není lítost jako lítost. Hleď, abys měl vždy lítost dokonalou. Čím větší bude tvoje lítost, tím větší bude odpuštění u Boha, a to nejen odpuštění hříchů, ale také odpuštění větší části časných trestů za hříchy.

ThDr. František Tomášek - KATECHISMUS KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ
Nakladatelství MICHAEL S.A. Frýdek-Místek, 2007/2009


Tak a teď již zcela nevážně taky trocha té srandy, neboť smích je kořením života :-D

Manželství je partnerství, do něhož vstoupili oba lidé se společným cílem,
a zatímco v jistém smyslu nelze o prvenství muže pochybovat, je rovněž
jasné, že žena vkládá do manželství mnohem víc. Musela se vzdát případné
kariéry a volnosti (což muž udělat nemusel). Musí čelit nesnázím,
starostem a rizikům mateřství (jimž muž vystaven není). Předpokládáme-li,
že finanční úspěch manželství obvykle závisí na úsilí muže, dopadne jeho
případný neúspěch na ni jako na manželku a matku ještě tvrději. (str. 194)
    -- Parkinson

Aktualiazce (po 10 min): Ne říj 20 14:07:01 CEST 2019