1024 x 768 >


Kněz neslouží zády k lidu, ale lid stojí s ním před Bohem, který se v tento čas na oltáři zpřítomňuje. Nepovyšuje se tím nad lidi, ale právě jako člověk, z lidu vyvolený, vzal na sebe to jho, které povolání kněze obnáší, přistupuje k Božímu oltáři a čelem k Bohu obrácen na východ. Přináší za nás za všechny Bohu přesvatou oběť Kristova kříže, která se v tu chvíli zpřítomňuje.

Pokud by Božím dopuštěním byl sám ďábel zvolen papežem, je třeba svatému stolci vzdávat úctu a poslouchat ho ve všem, co spravedlivě požaduje. (Mons. Lefebvre v dopise budoucím biskupům)

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. (V závazném učení jednota, ve sporném svoboda, ve všem láska.)


„Nacházíme se nyní v situaci, kdy se já sám divím spíše těm, kdo ještě věří, než těm, kdo nevěří.“ (Joseph Ratzinger)
Nebojte se satana. Respektujte moc zla do té míry, že existuje a že má omezenou moc, ale pamatujte si, že Kristus je mocnější než cokoliv satanského. (P.Gary Thomas, exorcista)

Za holokaustu zemřelo více katolíků, než židů, ale obvykle se o tom nemluví, protože židé vlastní světové zdroje propagandy. (Brazilský arcibiskup Dadeus Grings)

Statistiky serveru | Download - stahujte! | Zanechat tu soubor

AKCE }Fotografie z pouti katolické tradice do Čenstochové BIBLIOS }Ecclesia Catholica UNIE }Petice identity a pravověrnosti MARIA }8. prosince L.P. 1854 Civitas }Smrt ušlechtilého divocha ECCLESIA }Hilaire Belloc LINX }Zprávy/Catholic Church Conservation Fides }"Duch Assisi" vs. svatý František z Assisi MusicA }Co s rodným jazykem při jeho zhudebňování  

Modlitba růžence

Varianty sv. růžence dle vybraných parametrů pro nás, co nemáme paměť slona...

Růženec je jednou z nejdůležitějších katolických modliteb. Základní informace o této modlitbě snadno naleznete na mnoha místech na internetu, ale většinou jen jako schema, takže pokud jej neumíte zpaměti (natož všechny modlitby), jej musíte skládat, což rozptyluje a odvádí pozornost.

07.11.2010

Myšlenkový svět Josefa Ratzingera

biskup Bernard Tissier de Mallerais

Rozsáhlá studie biskupa Bernarda Tissier de Mallerais a jeho spolupracovníků nazvaná Faith Imperiled by Reason - Benedict XVI’s Hermeneutics se zabývá filosofickými a theologickými východisky myšlenkového světa Josefa Ratzingera. Ukazuje, jak ne-thomistický přístup ovlivnil jeho chápání víry a vztahů mezi křesťantvím a dnešním světem. (anglicky)

16.03.2010

Opičí proces po česku - necenzurovaná verze

Petr Hájek, vicekancléř prezidenta republiky

Možná jste zaregistrovali, že letošním nositelem ceny Bludný balvan je Petr Hájek, vicekancléř prezidenta republiky, a to za jeho přednášku "Já z opice nepocházím". V reakci na to napsal P. Hájek článek pro Lidové noviny. Ty mu jej nejen zkrátily, ale i významově upravily, aniž by jej na tyto změny předem upozornily!
(zaslal Michal Semín)

27.03.2010

Otevřený dopis kardinálu Miloslavu Vlkovi

Dr. John C. Rao, D. Phil. (Oxon.)

Celá ideologická konstrukce amerikanismu a pluralismu se všemi podvodnými a kriminálními následky je výsledkem této beznadějné snahy vytvořit kulatý čtverec. Podrobíme-li onu neskutečnou směsici idealismu a sobeckých zájmů jakémukoli teologickému, filozofickému, psychologickému, sociologickému či historickému bádání, zhroutí se okamžitě jako domeček z karet.

06.10.2006

Celníci, barbaři a upíři

Martin R. Čejka

Jen těžko se hledá vysvětlení, proč bylo zavedeno vstupné téměř do celých prostor katedrály, s výjimkou území u vchodu o rozměrech několika pingpongových stolů. Vlastně je vůbec s podivem, odkud se u nás vzala móda platit za návštěvu domu Božího. Snad je to nová německá vlna, kde modernisté přivedli některé diecéze „zu grunt“ a nyní jsou nuceni si takovýmto nekřesťanským způsobem vydělávat na chléb vezdejší.

15.09.2006

Naděje v dnešní době

P. Tomáš Stritzko FSSPX

Církev nás učí, že všechny tyto hříchy i jednotlivě volají po Božím trestu. Jak potom bude působit tato arogantní výzva? A co je na dnešní době nejtěžší, že lidsky viděno není nikde ani politická, ani církevní či jiná moc, která by tento trend mohla zvrátit. Útěchu nám ukazuje antifona zaznívající o svátku Hromnic: „Světlo k osvícení národů a k slávě lidu svého Israele" přinesené Matkou Boží do temnot beznaděje.

08.02.2006

Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň

Martin R. Čejka

Mezi stovkami vrstevníků jsou i hrdinové filmu, sourozenci Petr, Edmund, Zuzana a Lucie Pevensieovi, jejichž útočištěm se stane venkovské sídlo záhadného profesora Kirka. Nový domov je stejně tajemný jako jeho majitel. Za dveřmi jednoho z pokojů se nachází kouzelná skříň, kterou děti vstoupí do prastaré říše Narnia.

01.02.2006

Rozpolcená Církev?

PhDr. Radomír Malý

Nadšení mnoha katolíků pro zesnulého papeže Jana Pavla II. jako by zamlžilo skutečnost, že Katolická církev, alespoň ve vyspělých zemích Západu, ztratila vnitřní jednotu, je rozpolcena na dvě proti sobě stojící skupiny, které si téměř nemají co říct. Povrchním žurnalistickým žargónem jsou označováni jako „konzervativci“ a „progresisté“.

12.01.2006

Nekažte evangelium, Kristus všechny zachránil!

Jiří Stodola

Zachránil Kristus i satana? Musím ještě zachovávat Boží přikázání nebo se mám vrhnout do bahna všech neřestí a těšit se na to, jak se budu po smrti radovat v nebi? A co Jan Tleskač? Je v nebi i osoba, která nikdy nežila?

16.12.2005

Limbus v limbu

Michal Semín

Nepředstavuje tedy ono nové učení a nová praxe přílišné riziko? Vždyť co když mají pravdu papežové a teologové, kteří po dobu dvou tisíc let učili pravý opak? Nepřispěje z Písma svatého a tradice nedostatečně odůvodněné popření dosavadního učení o limbu jen k dalšímu podlomení autority církve učící, když to, co bylo až dosud považováno za v podstatě jediné rozumné vysvětlení situace nepokřtěných dětí, je popíráno?

09.12.2005

Soud s Ernstem Zündelem

Michal Kretschmer

Jakkoli nemusíme souhlasit s názory Ernsta Zündela, jsme jako neliberální křesťané podobným terčem nenávisti a je jen otázkou času, v jaké míře a pod jakou záminkou se staneme předmětem útoku, ať již pro svou víru nebo pro nějaké politické, ekonomické či sociologické individuální názory.

15.11.2005

Křesťané pro trest smrti

Martin R. Čejka

Vyvrcholením článku pana Kaliny je tvrzení, že křesťanství, které obhajuje trest smrti, nemá nic společného s křesťanstvím Ježíše, Pavla nebo Augustina. Vulgo s křesťanstvím pana Kaliny. Bohužel tímto autor hřeší na očekávanou neznalost čtenářů.

24.10.2005

Zápas o duše nabírá na intenzitě

Michal Semín

Ještě výmluvnějším svědectvím postupného nahrazování katolické víry náboženstvím ekumenismu je jednání kardinála Waltera Kaspera. Při zádušní mši v Taizé kardinál Kasper – a nejspíš oprávněně - nazval Schutze  „duchovním otcem naší doby“. Zde rozkvétal ekumenismus ve svých nejkrásnějších květech, básnil Kasper.

12.09.2005

Don Quichotte -

nové konzervatívne periodikum na Slovensku

Braňo Jáger

Don Quichotte de la Mancha sa vzdorovito odmieta prispôsobovať dobe, v ktorej žije a bezpodmienečne trvá na ideáloch dobra, pravdy a lásky. Považuje ich za natoľko dôležité, že v tejto oblasti vylučuje akýkoľvek kompromis – vyjadrené súčasným žargónom newspeaku a politickej korektnosti – je netolerantný, resp. ultra konzervatívny.

24.08.2005

„Bojí se, že naše argumenty jsou silnější“

P. Stephen Somerville

Kanadský kněz P. Stephen Somerville se po 32 letech vrátil ke katolické tradici. Je přítelem, duchovním vůdcem a zpovědníkem amerického herce a režiséra Mela Gibsona, pro jehož filmový štáb sloužil během natáčení filmu „Umučení“ tradiční Mši svatou. Tento rozhovor proběhl při příležitosti jeho dubnové návštěvy v Polsku, kde měl několik přednášek na téma „Poselství filmu Umučení pro dnešního člověka“.

12.07.2005

Kritické poznámky ke Zprávě o projevech antisemitismu -

Česká republika 2004

Michal Kretschmer

Metodická zmatenost Zprávy se projevuje i v tom, že „do zprávy jsou zahrnuty i projevy, které nejsou jednoznačně protižidovské, nicméně u členů židovské komunity mohou vyvolávat pocit ohrožení“, rovněž i tzv. „latentní antisemitismus“... Zpráva matoucím způsobem zveličuje míru skutečného antisemitismu v České republice, vydává za něj odmítání judaismu či politiky státu Izrael a pasuje české Židy do role obětí.

02.06.2005

Otevřený dopis Fóru proti antisemitismu

E. Michael Jones

Zpráva o mé přednášce je hned ze dvou zásadních důvodů zcela nečestná. Zaprvé, není zde zmíněna skutečnost, že moje přednáška byla rozborem evangelia sv. Jana. Jsem katolík a mluvil jsem ke katolickému obecenstvu o ústředním dokumentu katolické víry, jehož pravost musí každý katolík přijmout.

20.05.2005

Habemus Papam, radujme se!

Michal Semín

Přišlo to nečekaně. Již čtvrté skrutinium rozhodlo o tom, že novým náměstkem Kristovým na zemi je Joseph Ratzinger, nyní Benedikt XVI. Každý opravdový katolík musel chvíle, kdy jsme s napětím čekali na osobu, jež udělí své první papežské požehnání, prožívat jako jeden z mimořádných okamžiků dějin církve i našich vlastních životů.

25.04.2005

Smrt Jana Pavla II.
Robert Moynihan

Jeho smrt přišla v předvečer svátku Božího Milosrdenství, který sám 30. dubna 2000 ustanovil na počest polské řeholnice sestry Faustiny Kowalské, jež měla vidění Pána Ježíše. Sestru Faustinu papež také sám ctil a později ji svatořečil. Proto pro mnohé není den jeho úmrtí pouhá náhoda. Jako kdyby Bůh povolal polského papeže v den svátku, který byl drahý jeho srdci.

11.04.2005

Muslimové se modlí v katolickém středisku

BBC

Nyní jim jerseyský kostel sv. Tomáše nabídnul pro páteční modlitby své společenské středisko.

09.03.2005

Dějiny praxe přijímání na ruku

P. Paul McDonald

Počínajíc poslední večeří, jakož i v apoštolských dobách bylo svaté přijímání podáváno pochopitelně na ruku. To samé se týká také éry mučedníků a zlatého věku Otců, stejně tak i liturgie po Konstantinově míru. Přijímání bylo věřícím podáváno na ruku stejně, jak se tomu děje dnes (na „otevřených“ a „modernějších“ územích Církve). Tato praxe byla běžná minimálně až do X. století.

10.01.2005

Skandál v katedrálním muzeu ve Wuerzburgu

PhDr. Radomír Malý

Tato otřesná pornografie v diecézním muzeu, za jehož činnost odpovídá dómský kanovník a kapitulář Lenssen, vyvolala rozhořčení všech místních poctivých katolíků. Sdružení "Freundeskreis Maria Goretti" zkoncipovalo protestní petici biskupovi.

30.12.2004

Dies irae

Anonym

Soudce na trůn až zasedne,

Všecka tajemství prohlédne,

Strachu plny hříšník zbledne.

 

Kdož obhájí vinu moji,

Ježto se sám ctnostný bojí,

Že před soudem neobstojí.

01.11.2004

Biskup: Fatima otevřená všem

The Portugal News

Biskup využil konference, aby zdůraznil, že fatimská svatyně je otevřena všem, včetně „dalajlámy nebo agnostiků, těm kteří věří i těm, kteří nevěří“.

19.10.2004

Otevřený dopis

Českomoravskému fatimskému apoštolátu

Michal Semín

P. Dokládal a ing. Frančáková se budou jednou zodpovídat před Bohem za svoje tvrzení, že P. Gruner nestojí na půdě katolické církve. Tento věrný mariánský ctitel, který je svým kněžským životem P. Dokládalovi a dnešnímu zmodernizovanému kléru spíše vzorem k následování, je ČMF vyloučen z církve. Kde získala ČMF oprávnění k tomuto soudu nad P. Grunerem?

11.10.2004

Odstraní Vatikán fatimského biskupa?

CFN

Evropský zdroj sdělil CFN, že dokonce i Vatikán usoudil, že tamější představitelé zašli příliš daleko v případě posledního hinduistického obřadu, který se konal 5. května 2004 ve fatimské kapli.

01.10.2004

Také-li Matka boží křesťanům

pomáhává proti pohanům?

P. Bedřich Bridel SJ

Matka boží jej chránila,

neb takto v nebi mluvila

k Teodorovi svatému,

již v nebi oslavenému:

„Svatý milý Teodore,

jdi na svět, vyjdi na pole,

bojuj tam proti pohanům,

pomoz mým milým křesťanům.“

23.09.2004

Modleme se usilovně za papeže!

Aleš Jirkovský

Před časem mne oslovila jedna žena a v dobré víře mi řekla: „Modlete se, bratře, za současného papeže. Je na tom tělesně velmi špatně.“ Ano, papež Jan Pavel II. je na tom po fyzické stránce velmi špatně. Je již starší muž a zdraví mizí každým dnem. Ale cožpak je to v pozemském putování důležité? Není přece důležitější více se modlit za to, aby papež zemřel v pokoji a míru Božím, byl spasen a prošel snáze soudem Božím?

17.08.2004

Chvála triumfalismu

Aleš Jirkovský

Kristus nám říká, že na konci časů málokdo vytrvá ve správné víře, ale ten kdo vydrží až dokonce válečné vřavy, bude spasen. Co může být nádhernějšího než pohled na majestátní katolickou Církev s jejím leskem, triumfalismem, vítěznou tváří, která ukazuje každému, že není protivníka, který by ji zničil. Není možné ji zničit sebetěžším hříchem, sebetěžší urážkou.

19.07.2004

Nedejme se rušit!

Václav Durych

P. T. Halíkovi je Anna Kateřina jednou sadomasochistická, podruhé romantická (čti: naivní). A vůbec: Umučení Krista Mela Gibsona je obyčejnský kýč, hovící dnešnímu zvrácenému vkusu. Obávám se, že se zde P. Halík mýlí, daleko spíše však zamlžuje. Kýč totiž musí být snadno stravitelný a to Gibsonův film ani zdaleka není.

10.05.2004

John Kerry – americký „katolický“ politik

Michael J. Matt

Tento „věřící a praktikující katolík“ se na půdě senátu aktivně staví proti všem pokusům o záchranu nenarozených životů. NARAL Pro-Choice America, přední organizace Hnutí pro smrt, se tak velmi „obávala“ „praktikujícího katolíka“ Johna Kerryho, že minulý měsíc podpořila jeho kandidaturu na prezidenta.

26.04.2004

Bublina šéfzpravodajce Bublana

Michal Semín

Odpověď F. Bublana

Jsme tedy na počátku jedné ze zpravodajských operací, jež má za cíl konzervativně smýšlející katolíky kompromitovat nebo jsme tu svědky jen osobního a víceméně nevinného vyznání katolického kněze, jenž vstoupil do služeb, jejichž mocenský potenciál umožňuje ten typ „péče o duše“, který se běžné kněžské činnosti poněkud vymyká?

14.04.2004

Přebývají-li bratři svorně

Martin R. Čejka

Problém vzniká ve chvíli, kdy je katolický věřící, jenž se dostal do hledáčku Lion´s Clubu, konfrontován s argumentem typu: „Kdyby byl lionismus pro katolíky nebezpečný, pak by patrně arcibiskup Graubner na naší akci nepřišel, že?“ Co na to odpovědět? Lion´s i Rotary kluby zůstávají, i přes návštěvy kohokoli, tím, čím ve skutečnosti jsou. Tedy jakousi zednářskou „přípravkou“, kde se vybírají a testují vhodní kandidáti. Jejich nebezpečnost by proto neměla být rozhodně podceňována.

01.03.2004

Jsou „matrikoví katolíci“ horší

než pohani?

Václav Durych

Pokřtěním se totiž člověk stává „chrámem Ducha svatého“, a ani to nejsme schopni do důsledků pochopit. Je to cosi tak velikého, že nás z toho jímá závrať.

17.02.2004

Po jednom se mi stýská…

P. Edward Wesołek

Nejčastěji se mě kněží ptají, jak moje okolí reagovalo na změnu – z Tovaryšstva Ježíšova k Bratrstvu. Pochopitelně, někteří mě už nechtějí znát, „do salónů“ mě nikdo nezve. Ale měl by po tom vůbec toužit kněz Ježíše Krista, na jehož straně nikdy nestála většina?!

09.02.2004

Zastavte koncil!

Il Settimentale

Již v průběhu pontifikátu papeže Jana XXIII. obíhaly nepodložené zprávy o tom, co si Padre Pio myslí o koncilu. Svůj názor vyslovil světec před jedním z monsignorů ze Svatého officia, když na otázku, jak smýšlí o svolávaném koncilu, prohlásil: „Když ryba zapáchá, zapáchá od hlavy.“

19.01.2004

Uchovat duši v poutech těla

Przemysław Jackowski

Pražský arcibiskup, kardinál Beran, v souvislosti s pohřbem Jana Palacha, který se v roce 1969 upálil na protest proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, prohlásil: „Obdivuji hrdinství těch lidí, přestože nemohu souhlasit s jejich činem.“ Amerio podotýká, že kardinálově pozornosti muselo zajisté uniknout, že hrdinství a zoufalství, které je spíše nedostatkem síly ducha, nemohou jít ruku v ruce.

06.01.2004

Stařec před jeslemi

Jakub Deml

A přece, můj Ježíši, mne to sem táhlo,

a já se vydal na cestu. Všichni mě předběhli,

ale tomu jsem dávno navykl a jednu myšlenku mám,

že jsem každého daleko předběhl v zlém.

19.12.2003

Rozhovor s lisabonským patriarchou

DICI

Msgre. P.: Pochopitelně, víra musí být kristocentrická. Ostatní náboženství ale také směřují ke Kristu. Jedno je mu blíž, druhé dál, toť vše!

MJCF: Ale my nemáme stejné náboženství, jako muslimové nebo židi. Jak potom můžeme tvrdit, že máme stejného Boha?

Msgre. P.: Víš, když jsem byl mladý, mnoho jsem studoval... Jestliže jsi křesťan, jak říkáš, pak je to věc kultury, v níž jsi byl vychován. Pro muslima platí totéž...

MJCF: Vaše eminence, má ekumenismus vůbec nejaké meze?

11.12.2003

Útok na Fatimu

Martin R. Čejka

Setkali se ve Fatimě pochybné osoby teologického disentu, nebo se jednalo o akci s požehnáním moderního Říma? Bohužel to druhé je pravda. Celá akce proběhla na podnět OSN a Vatikánu, o čemž jasně svědčí přítomnost církevních špiček.

„Duch Svatý působí a je přítomen v posvátných knihách hinduismu a buddhismu. Je přítomen a působí v posvátných hinduistických obřadech.“

20.11.2003

OTČE NÁŠ

Sv. Mechtilda

Prosím tebe, rač bídným dušičkám v očistci odpustiti, že nepravostem a zlým žádostem neodpíraly, ale často ďáblu a tělu svému svolily a do mnohého zlého se vpletly.

01.11.2003

Proč jsem udělal, co jsem udělal...

P. Lawrence C. Smith

Nemohu s čistým svědomím podporovat stávající neblahý stav věcí. Nechci se podílet slovem, ani mlčením, skutky či netečností na praxi, která vystavuje věřící nebezpečí a ohrožuje mojí vlastní spásu. Upadlá bohoslužba, falešný ekumenismus a spoluúčast v ohavnostech nejsou součástí odkazu jediné, svaté, katolické a apoštolské Církve.

20.10.2003

Jsou ekumenické neděle katolické?

Michal Semín

Jak však mají křesťané podle církevních přikázání slavit neděli? Katechismus praví, že účastí na oběti mše svaté. Křesťané jsou však v uvedené výzvě nabádáni k jinému pojetí slavení neděle. Znamená to, že je povinnost účasti na mši svaté zpochybněna?

19.09.2003

Reakce na článek Ignorance a arogance teologických liberálů

Pavel Janota

Odpověď Romana Cardala

Nevím zda to pan Roman Cardal dělá ve svém článku záměrně nebo zda je demagogem už od narození, nicméně bych ho rád svou reakcí na jeho článek uvedl takzvaně do obrazu. Protože mám teologické vzdělání a protože jsem zároveň gay, tak si myslím, že jsem alespoň trochu fundovaný na to, abych zde uvedl pár věcí na pravou míru.

12.09.2003

Ignorance a arogance teologických liberálů
Roman Cardal

Progresisté typu Putny i Štampacha se neustále odvolávají na Pokrok, ale nevšímají si, že ten je v mnohém rychlejší než jejich ideologicky zkostnatělé názory na dějiny církve a lidského myšlení. Prezentovat spor církve s Koperníkem a Galileem tak, jak to činí Putna se Štampachem, znamená klamat veřejnost i sebe již dávno překonanou demagogií, což doložím níže.

01.09.2003

Viděla jsem Pašije

Barbara Nicolosi

Film je překrásně mariánský. Maria je zde skvěle ztvárněna. Několikrát ostře kontrastuje s opravdu super odpornou postavou Satana, jenž je rovněž vyobrazen jako žena (něco pro feministické teoložky? ha ha ha…).

03.08.2003

Jak Mel k antisemitismu přišel

Tomasz Sommer

Herec se překvapivě stal fackovacím panákem holocaustového průmyslu. Židovské kruhy ho již odsoudily ke společenské popravě. Gibsonův případ je téměř klinickou ukázkou toho, jak lze ničit člověka obžalobou z antisemitismu.

23.07.2003

K čemu jsou nám proroctví?

Václav Durych

Padre Pio odpověděl : „Což vám nestačí onen všeobecný úpadek víry, totální morální rozklad a rozpad rodin? Není to dost velký trest?“....Snad se i domnívali, že jejich svobodná vůle může hýbat dějinami. Žít bez Boha bývá často nerozeznatelné od souručenství s ďáblem.

26.05.2003

Pravoslavná intelektuálka z Moskvy
o současné církvi

Ursprung und Ziel 4/2003

Moskevská Teologická akademie věnovala Druhému vatikánskému koncilu ve své učebnici pro bohoslovce ani ne pět stran. Za hlavní příčinu rozštěpení současné Katolické církve považuje liturgickou reformu, což je ale zásadně chybné. Liturgické změny jsou jenom důsledkem a součástí ideové kapitulace oficiálního katolicismu před modernismem a liberalismem, což představuje nebezpečí i pro pravoslavnou církev, která se opírá do značné míry o tutéž tradici jako katolická, jež se jí teď ve velkém měřítku vzdává.
23.04.2003

Prase je pes
Martin R. Čejka

Nehledejme, co prasata a psy rozděluje, nýbrž se snažme positivně zdůraznit ty vlastnosti, které mají společné. Čtyři nohy, dvě oči, oca(á)s(ek), toto by měly být kořeny, ze kterých vyroste jednota prasete se psem.
04.04.2003

Rambo-katolíci z KIA
Martin R. Čejka

Svým útokem Washington jen potvrdil, že měl Jan Pavel II. pravdu a embargo nesplnilo cíle, pro které bylo uvaleno. I tehdy někteří konzervativní katolíci kroutili hlavami nad politickou neprozíravostí Svatého Otce.
24.03.2003

Celý svět bude hlídán
podle „Glaube und Kirche“ 3/2003
EPIC se obává celosvětové diktatury zednářstva, která podle ní začíná už dnes.
24.03.2003

Jako za josefinismu – nebo ještě hůř?
Antonín Jun

Přitom ale zní naprosto neuvěřitelně, když titíž biskupové, kteří vedou ve prospěch státní moci kampaň pro EU, odmítají podpořit předvolební programy některých poslanců proti potratům, registrovanému partnerství a na obranu rodiny, což by prý bylo „zasahování do politiky, které duchovenstvu nepřísluší“. Zato vychvalovat od ambonu ryze politické aspekty vstupu do EU bez jakéhokoliv vztahu ke katolické víře a masírovat věřící pro kladné hlasování – to „zasahování do politiky“ není. Ó pokrytci! Ó farizeové
07.03.2003

Podle stylu 50. let, tentokrát „liberálně“
Radomír Malý

Jan Ziegler je liberálně smýšlející novinář.  Jeho argumentace odhaluje direktivu současných liberálních kruhů: církevní dějiny nesmějí být apologií. Příklad nekatolíků Palackého a Pekaře však ukazuje, že solidní a pravdivé dějiny vždycky budou apologií katolicismu navzdory jeho stinným stránkám, které jsem - jak se čtenář snadno přesvědčí - ve své knize nezamlčel.
24.02.2003

Vyjádření k „Upozornění na nevhodné petice“
které bylo zveřejněno v ACAP 1/2003 a podepsáno biskupem Václavem Malým
Děkujeme všem, kteří svým "hlasem" podpořili vyjádření pana Radomíra Malého. Toto bylo zasláno na adresu Pražského arcibiskupství.

Křesťan a vývojová nauka
P. Dominik Pecka OP

Převzato z časopisu Vyšehrad, řoč. IV., č. 2, 1948

Je třeba rozlišovat mezi pokrokem a změnou. Pokrok je v tom, že se věc vlastním směrem rozšiřuje, kdežto změna je v tom, že se z něčeho stává něco jiného. Věda nemůže způsobit změnu pravd věroučných.
04.01.2003

Je svatý růženec další obětí Aggiornamenta?
Michal Semín
Tato encyklika se od předchozích encyklik o sv. růženci liší také tím, že se v ní neobjevuje jediná zmínka o bitvě u Lepanta. Papež sice zmiňuje, že je říjen měsícem sv. růžence, nenásleduje však žádné odůvodnění.
20.11.2002

Měl by se potrat zakázat?
PhDr. Radomír Malý

Představme si situaci, že by katoličtí politici měli možnost (například v demokracii pomocí kuloárových jednání a lobování, v případě autoritativního režimu administrativním nařízením) prosadit zákaz potratů i proti vůli většiny obyvatelstva. Jsou morálně oprávněni takto jednat či nikoliv?
03.10.2002

 

Zasílání úryvků z Katechismu katolického náboženství e-mailem

se svolením nakladatelství Michael S.A.

Každý den po 7hod. ráno naleznete ve své e-mailové schránce úryvek z Katechismu katolického náboženství ThDr. Františka Tomáška (1955) v roce 2009 vydaném v nakladatelství Michael S.A..
Je zasílán zdarma, bez reklam, v rozsahu přibližně 1-2 strany textu. Výběr úryvku je náhodný pro každého odběratele. .
Malá katecheze na Katolikrevue
náhodně vybraná pasáž z Tomáškova Katechismu. Obsah se mění po 10 minutách.

16.2. a 20.4. 2010

Rýn se vlévá do Tibery

P. Ralph M. Wiltgen S.W.D.

330 stran

cena 249,- Kč

(poštovné zdarma)

 

Nihil obstat: Gall Higgins, O.F.M. Cap.

Impripatur: + Terence J. Cooke, D.D., V.G.

25.06.2007

Odpověď na obvinění vznesená pražským arcibiskupem

kardinálem Miloslavem Vlkem

Michal Semín

Martin R. Čejka

Je rovněž absurdní tvrzení, že zahraniční přednášející (zmiňovaný Dr. Jones nepřednášel a prof. Rao je renomovaným profesorem historie na St. John University v New Yorku a prezidentem mezinárodně uznávaného Institutu Dietricha von Hildebranda) přijeli do Prahy za účelem „školení“ místních neonacistů. Jde o další z řady fabulací, podobajících se svým stylem konspiračním teoriím sepisovaných politruky proti odpůrcům komunistického režimu.

15.09.2006

Nový katolický časopis Te Deum

Martin R. Čejka

Milí čtenáři,

patrně jste zaregistrovali, že v posledních dnech došlo k omezení aktivit na stránkách Revue Katolík. Tato skutečnost byla zapříčiněna přípravami souvisejícími s vydáváním nového katolického dvouměsíčníku, který by se měl ukázat v druhé polovině tohoto měsíce.

Poděkování zájemcům o Te Deum

09.03.2006

Sekulární náboženské války

Patrick J. Buchanan

Střední východ odpověděl bojkotem dánského zboží a potravin. Ale když karikatury ve jménu solidarity tisku přetiskly na první straně i Le Soir a Le Monde v Paříži, El Pais v Madridu a Die Welt v Berlíně, islám explodoval. Byla to výzva sekulárních médií Evropské unii, aby jim zaručila právo urážet jakéhokoliv boha, proroka, víru, cokoliv si zamanou.

08.02.2006

O konzervativním Janu Pavlovi II. a falešných náboženstvích

Jiří Stodola

Takže konzervativec Jan Pavel II. bojoval vlastně za práva člověka deklamovaná v Listině základních práv a svobod: „Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.“ A to se snad dnes nosí, ne? To přece není až tak zpátečnické. I když o něco  modernější asi bude bojovat za práva zvířat.

01.02.2006

Homoideologie: drahý špás pro bohaté

Kreuz.net

A tato tendence stoupá. V roce 2002 bylo 56% nově nakažených virem HIV praktikujícími homosexuály. Aids začal jako homosexuální mor, v podstatě zůstává homosexuálním morem a stává se stále více homosexuálním morem.

16.12.2005

Proč jsou chrámy přeplněné?

Karel Tomek

Liturgie má svá pevná pravidla a neexistuje skoro nikdo, kdo by se jí nechtěl aktivně účastnit. Vnitřek chrámu je vyzdoben tak, aby věřící pod vlivem krásy výzdoby, barevných světel a podmanivé hudby zapomněli na své všední starosti a oddali se do vůle nejvyššího, plně se ponořili do jeho bytí a jasně poznali, co jim v jejich bídném životě schází a co všechno a v jak různých podobách mohou od něho získat.

09.12.2005

Legálně a bezpečně

Charles A. Coulombe

Musím přiznat, že mě argumenty ve prospěch legálních potratů přesvědčily. Ba co víc, dokonce mě inspirovaly; takže bych je rád uplatnil v jiné oblasti, která mě pálí – nájemné vraždy.

18.11.2005

Otcové, jaké potřebujeme

P. Yves Toucheboeuf

Dnes jsme často svědky toho, že moderní otec postrádá hrdinskou odvahu, kterou potřebuje, aby vydržel dlouhé obléhání nepřáteli rodiny. Jeho děti jsou objektem zlých vlivů všeho druhu a je stále a stále obtížnější udržet u nich kázeň. Moderní svět utrácí miliardy dolarů na reklamu s cílem utvořit jeho děti chtivé, žádostivé a povýšené. Nepoměr mezi silami je obrovský: na jedné straně Satan a jeho mocné jednotky, které si toužebně přejí naše věčné zatracení a mají k dispozici gigantické zdroje; na druhé straně obyčejný katolický muž, zraněný a slabý. Jak se vyhnout ztrátě odvahy?

09.11.2005

Historické a kultúrne korene Európy

Jaroslav Bublinec

Považujem za herézu – gnosticizmus, ak plán Karola Veľkého vytvoriť potenciálny priestor pre spásu preberie/ukradne (a eurospeakom patrične upraví) skupina ľudí, ktorá si urobila modlu zo seba samej. A navyše transcendentný, paruziastický princíp Sacrum Imperium Romanum premieta na svoje arciimanentné chúťky implementácie vlastnej pýchy.

11.10.2005

Otevřený dopis papeži Benediktu XVI.

The Remnant

Svatý otče, ve vší úctě trváme na tom, že nadešel čas, aby Církev oficiálně uznala, co už je dlouho zřejmé: že totiž nová liturgie je v konfliktu s liturgickou tradicí, že ekumenismus je v konfliktu s evangelizací, že dialog je v konfrontaci k povinnosti Církve učit s božskou autoritou pravdy, jež jsou nutné ke spáse. Těmito novotami byly hradby Církve rozvaleny a nepřítel pronikl do jejího středu. Lze snad ještě popírat, že „otevření se světu“ je důvodem pokoncilní krize v Církvi?

22.08.2005

P. Jaromír Kučírek FSSPX

SACERDOS IN AETERNUM

Michal Semín

To jsou slova z obřadu kněžského svěcení, pronesená nad 4 jáhny v bavorském Zaitzkofenu na půdě semináře Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Kněžského bratrstva sv. Pia X v sobotu 25. června 2005. A právě tato slova, vyjadřující vlastní účel kněžské služby, při obřadu svěcení kněží, jenž ve stejný den proběhl v katedrále sv. Víta i v jiných českých a moravských chrámech, pronesena nebyla. Proč?

29.06.2005

Žid antisemitou?

Radomír Malý

Obvinění z projevů antisemitismu totiž ztrácí svou průkaznost, když kritiku vůči nešvarům, které se v izraelském národním a náboženském společenství vyskytují, vznáší sám příslušník tohoto národa. Žid a zároveň antisemita  - to je přece logický protimluv, to by  ztratilo  svoji přesvědčivost.

13.06.2005

Po ovoci poznáte je

Michal Kretschmer

Přiznávám, že když jsem četl onen text v Theologických listech, domníval jsem se, že čtu nějaký zednářský text, a teprve na konci pod textem jsem se dozvěděl, že jde o výňatek práce studentky KTF UK. Obhájení této práce nebo dokonce její usměrnění k presentovaným myšlenkám musím považovat za velmi znepokojující (kéž by to byl jen ojedinělý „úlet“).

16.05.2005

Non habemus Papam

Michal Semín

Bude třeba, aby pokračoval ve všem dobrém, čím se vyznačoval pontifikát Jana Pavla II. a zároveň usiloval o odstranění všeho, co přispělo k úpadku v církvi, vyvolaného demokratizačními a liberalizačními „reformami“ po Druhém vatikánském koncilu. O budoucí podobě nového pontifikátu by mohla cosi naznačit již volba jména nového papeže. Bude jím Jan Pavel III. nebo Pius XIII? Anebo někdo úplně jiný?

15.04.2005

Proti mravům zvířecím

P. Tomáš Stritzko FSSPX

Člověk tohoto světa jedná pudově, chce toho, koho považuje za nepřítele, očernit, znemožnit a najít na něm pokud možno co nejvíce špatného. Křesťan musí být naopak ve svých soudech milosrdný, korigovat sice falešné názory, ale každého, i nepřítele milovat a mít na paměti jeho věčnou spásu.

11.04.2005

Mýtus „homocaustu“

Martin R. Čejka

Ovšem, i když jeden z takovýchto předsudků zabijete, další vyraší na jeho místo. Nedávno jsme se tedy mohli dočíst, že nové Muzeum holocaustu ve Washingtonu D.C. legitimizovalo tvrzení vůdců hnutí za „práva gayů“, že nacisté předurčili homosexuály, stejně jako Židy, k hromadnému pronásledování. Tento mýtus se rozrostl jako plevel, až se z něj stal jeden z největších podvodů naší doby.

14.03.2005

Antikrist neexistuje

pop

V rozhovoru pro římský list se vatikánský hierarcha vyjádřil k otevřenému dopisu, v němž atentátník, který si odbývá trest v tureckém vězení, žádá o odhalení, kdo je Antikrist.

„Jaký Antikrist? Antikrist neexistuje. Je to pouze výplod fantazie“ – odpověděl na dopis Aliho Agci rozesmátý kardinál.

26.02.2005

Zemřela sestra Lucie

Inside the Vatican

Sestra Lucie z Fatimy, pastýřka, jejíž mystické vize rozněcovaly zbožnost milionů katolíků, včetně Mela Gibsona - a vyvolávaly zájem světových tajných služeb, včetně CIA a KGB - zemřela necelé čtyři týdny před svými 98. narozeninami.

15.02.2005

Zločinec nebo hrdina?

PhDr. Radomír Malý

Pinochetovi by se spíše mělo dostat veřejného projevu díků a ne jej hnát před soud, zejména v situaci, kdy je ve vysokém věku a těžce nemocen. On má obrovskou zásluhu, že statisíce Chilanů nezemřely hladem a země se nestala obětí bolševického teroru. Tisíce bez soudu popravených a umučených se jistě hájit nedají, ale – nehledě k tomu, že Pinocheta osobně lze z toho vinit těžko – proč nikdo nepoukáže na oběti řádění levičáckých band před datem 11. září a do jisté míry ještě i po něm?

28.01.2005

Rozhovor s P. Louisem Demornex

Seattle Catholic

Tradiční latinská mše držela církev zpříma, a to navzdory kněžím, kteří byli tenkrát stejně jako dnes ubohými hříšníky. Tato mše je zdrojem teologie a morálky, pravé spirituality kříže jakožto zadostiučinění za hříchy a pravého ducha pokání jakožto účinné přípravy na věčný život. Zrušení této mše pustilo ze řetězu satana, který ovládl zemi a pronikl do církve. Každý si může vybrat svou cestu: krátkodobý ráj konformismu a míru na zemi, nebo po pronásledování na zemi věčný ráj nebe.

30.12.2004

Arcibiskup insultoval studenta ješivy

Amiram Barkat

Incident přerostl v potyčku, při níž se rozbil Manougianův obřadní medailón, který arménští arcibiskupové používali od 17. století.

19.10.2004

Lefébristou snadno a rychle

Radomír Malý

Ekumenické pobožnosti právě tak jako interkomunio ihned přestaly. Mše byla sloužena věrně podle textů schválených biskupskou konferencí s vyloučením vlastní tvořivosti, farář Billharz dokonce pronášel konsekrační slova polohlasně a latinsky, čímž se stal v očích místního neomodernistického destruktivního hnutí "My jsme církev" okamžitě "lefébristou".

18.10.2004

"Za všechny" nebo "za mnohé"?

P. František Münster

Kristus zemřel za všechny lidi secundum sufficientiam (t.j. dle objektivního připravení a nabídnutí dostatečných prostředků ku spáse), za mnohé secundum efficaciam (t.j. dle účinné práce, námahy hříšníka k získání, přivlastnění vykupitelských zásluh). Z Nového zákona lze dokázat, že Kristus při ustanovení měl na mysli vykoupení v tomto druhém smyslu. Překlad "za všechny" je nesprávný.

05.10.2004

Případ St. Poelten

PhDr. Radomír Malý

Vrcholem pokrytectví je, že právě liberální přístup k morálním hodnotám, který se ocitá v příkrém rozporu s katolickou naukou, způsobil v Katolické církvi nárůst těchto odsouzeníhodných činů ze strany kněží, avšak vybičované atmosféry nedůvěry zednáři kontrolovaná nejvlivnější média podle zneužívají naopak proti duchovním, stojícím morálně vysoko, ale nepohodlným pro svoji věrnost papeži a nauce Církve. Případ St. Poeltenu a potažmo Gdaňska je toho jasným důkazem.

01.10.2004

Tři bitvy, které zachránily Evropu

Václav Durych

Neznáme přesné datum, kdy Karel Martel /čili KLADIVO/ porazil mohamedánskou pýchu u Poitiers. Ale dvě další data, která mají pro křesťanskou Evropu vskutku nedozírný význam nezapomeneme ani tehdy, kdyby nás už zítra chtěli rozčtvrtit a usmažit všichni „naši odloučení bratři“ všech proveniencí.

27.08.2004

Kdo nás zbaví odkazu Jana Pavla II.?

Christopher A. Ferrara

S tím, jak se neustále opakují spekulace o možném odstoupení Jana Pavla II., probíhá také diskuse o jeho odkazu. V neokatolických kruzích se debata točí kolem dnešního stavu Církve, za který jsou zodpovědni všichni s výjimkou papeže. Neustále slyšíme o nepochopení jedinečné vize Jana Pavla II. Jaké jsou ale plody této papežovy vize v současném životě Církve?

02.08.2004

Jsi katolík? Boj se!

Radomír Malý

Dnes, kdy už máme za sebou pár desetiletí dialogu Církve se sekulární kulturou, se stávají tyto verbální útoky vůči katolicismu téměř samozřejmostí právě tak jako legalizace potratů, promiskuitní sexuální výchovy na školách, homosexuálních svazků a eutanázie. Není konečně načase přestat s oním laciným podbízením se a výprodejem autentických hodnot katolicismu, které jasně zavádí do slepé uličky?

07.07.2004

20 let tradice v Nové Kaledonii

P. François Laisney

Druhého rána sloužil P. Laisney první Mši za přítomnosti pouze tří Kanaků. Místní biskup prohlásil, že každého, kdo se jí zúčastní, stihnou sankce! Ale oči z buše pozorovaly, zda je to skutečně stará liturgie, kterou znali a milovali. To se potvrdilo následující den, kdy na Mši přišlo 30 lidí. Další čtvrtek, na svátek Nanebevstoupení, se řady věřících opět rozrostly.

26.04.2004

Redaktorům Cest víry

Marcel Čížek

Pokud však přizpůsobím nějaké učení tím způsobem, že změním některou jeho část na opačnou a tak zpochybním i myšlenky, které s tím souvisí (nehledě na praktické důsledky), mění se toto učení zákonitě na nové (není původní). Křesťanství by se tak dostalo do nebezpečí ztráty své identity! Nelze měnit křesťanskou nauku pouze na lidské přání (ani na přání redaktorů ČT).

15.03.2004

Otevřený dopis odpovědným redaktorům

pořadu Cesty víry v České televizi

P. Mgr. Antonín-Damián Nohejl, III.OP

Odpověď redakce ČT

Dokud však nebudou takovéto záruky, musím konstatovat, že Váš pořad je pro běžného dobrého katolického křesťana bez zvláštního teologického vzdělání matoucí, může ohrozit ryzost jeho víry a v důsledku toho je jeho sledování hříchem proti víře. Lze před ním pouze varovat.

02.03.2004

Monopol na utrpení?

Michal Semín

Ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát spílal v MFDnes (19. 2. 2004) poslanci Jiřímu Karasovi, že srovnal zabíjení nenarozených dětí s genocidou Židů za II. světové války. Tím se prý dopustil politiváníhodné odpudivosti, dokonce jej obviňuje z urážky židovských obětí nacistického běsnění. Ničeho takového se Jiří Karas pochopitelně nedopustil.

01.03.2004

Resisté kritizují lefébvristy

Martin R. Čejka

Kněžské bratrstvo sv. Pia X. (FSSPX) zaslalo 6. ledna tohoto roku všem (a ne několika, jak tvrdí Vv) kardinálům studii „Od ekumenismu k tiché apostazi - 25 let pontifikátu“. Prý je to vlastně kritika Církve. Na druhou stranu se FSSPX v uvedeném dokumentu neustále odvolává právě na nauku Církve. Tak jak to je?

19.02.2004

Deja vu zas a znova

Thomas A. Droleskey Ph.D.

Všechny hromy a blesky, které pouštěl kardinál Francis Arinze po vydání loňské encykliky, se ukazují být rázu spíše rétorického. Nakonec jim zatleskají všichni duchovní potomci arcibiskupa Annibale Bugniniho, protože jim dovolí i nadále odpalovat časované bomby v Novus Ordo, které tam záměrně položilo Consilium.

17.02.2004

Vatikán: Bratrstvo sv. Pia X. není ve schismatu

Ursprung und Ziel

V Rakousku vyvolal rozruch případ bývalého poslance Strany svobodných dr. Ewalda Stadlera, jenž prohlásil, že nebude platit svou církevní daň, která je pro katolíky povinná, vídeňské arcidiecézi, k níž jurisdikčně přísluší, nýbrž Kněžskému  bratrstvu sv. Pia X. Své rozhodnutí zdůvodňuje tím, že v oficiální rakouské církvi se hlásají bludy, tedy se v ní nehlásá ta víra, v níž byl pokřtěn a zformován.

28.01.2004

Za koho mne pokládáte vy?

PhDr. Radomír Malý

Tedy jinými slovy: Evangelia nejsou věrohodná, evangelisté, konkrétně Marek, byli lháři, kteří si vymýšleli, jak se jim to hodilo. Jako bychom slyšeli ateistickou propagandu za komunismu, která také tímto způsobem argumentovala. Bolševici pravděpodobně viděli v panu profesorovi Pokorném, evangelickém duchovním, spřízněnou duši a dokázali jeho zásluhy ocenit: Je přece nositelem vědecké hodnosti DrSc., kterou minulý režim ve sféře humanitních věd uděloval jenom spolehlivým a vysoce angažovaným soudruhům.

12.01.2004

Vánoční bilanční editorial

Martin R. Čejka

Dnes by se zdálo, že šiky Krista Krále jsou rozptýleny a krajinou bloudící vojáci marně hledají svůj regiment. Proč to nezkusit v bojové jednotce Katolík Revue? Abych Vás navnadil, uvedu několik výhod, které tato služba pod našim praporem přináší...

19.12.2003

Modernistická cenzura katolické nauky

Aleš Jirkovský

Některé úpravy a revize Denzingera jsou skutečně velmi závažné. Zvláště ty, které odsouvají a vypouštějí odsouzení náboženské svobody, indiferentismu a omylů nových theologických principů modernistů a neomodernistů s Karlem Rahnerem v čele. Modernisté sáhli skutečně hodně hluboko, když už musí falšovat církevní dokumenty, aby se II. Vatikánský koncil stal kompatibilním s katolickou Tradicí. Díky Bohu se jim to nepodařilo a nepodaří se ani v budoucnosti.

11.12.2003

Danke, Herr Abgeordneter!

Radomír Malý

Nejotřesnější však je, jak se zachovali vůči Hohmannovi někteří představitelé Katolické církve v Německu. Prezident Ústředního výboru německých katolíků Hans Joachim Meyer Hohmanna veřejně v tisku odsoudil, že prý jeho výroky jsou „v příkrém rozporu“ s katolickou naukou, aniž samozřejmě specifikoval, v čem. Hohmann prý svým výrokem o „bezbožných“ Židech a „bezbožných“ Němcích „morálně diskreditoval nevěřící lidi“, podle Meyera je „nepochopitelné, jak vůbec může katolický poslanec něco takového přednést“.

04.12.2003

Kristus Král

Michal Kretschmer

Nesmíme se spokojit se zbožnou (soukromou či do kostelů se uzavírající) úctou Krista a jeho Nejsvětějšího Srdce, ale musíme veřejně prohlašovat jeho království nad celým lidstvem již v tomto čase (nikoliv tedy až v nebeském království) a z něho plynoucí závazky jednotlivců, společenství, církve a států vůči němu, které jsou objektivní skutečností nezávislou na tom, zda jsou přijímány nebo odmítány.

12.11.2003

Láska a sebeláska

Václav Durych

Jsou tu i děti. Jsou slušně vychované a jakžtakž poslušné. Nemohou býti jiné než hloupé, i když ne příliš (krev se nedá zapřít), ale vždyť ony z toho vyrostou! Tak rozumné, jako je on sám, to nikdy nebudou: ale to už je nakonec jejich věc, budou si přece žít svůj vlastní život!

01.11.2003

Oltář zády k lidu

Martin R. Čejka

Při pohledu na dnešní Církev (klérus – liturgie – teologie) je tradiční katolík nejdříve pobouřený, poté zarmoucený, a nakonec propuká v smích. - M. Gomez Davila, kolumbijský katolický spisovatel (1913 – 1994)

Rozdíl je pouze v tom, že oltář bývá obrácen zády k lidu...

25.09.2003

Ecclesia de Eucharistia

aneb jak zachránit Novus Ordo Missae

P. Karl Stehlin

Jinými slovy, encyklika zamlčuje pravý cíl Mše svaté, který je vyjádřen v samotných konsekračních slovech: pravdu, že Tělo a Krev Spasitele jsou obětovány na odpuštění hříchů – in remissionem peccatorum!

12.09.2003

Několik otázek…

Timotheus Aquaparva

A teď nezbývá nic jiného, než abyste si vybrali třeba jen jednu z otázek a položili ji některému (nejlépe) modernisticky založenému knězi. Třeba bude stačit opravdu jenom jedna.

04.09.2003

Konference KR a The Remnant

MRČ

14. června letošního roku se v Praze konala konference věnovaná situaci katolické Tradice ve světě. Akci pořádali Katolík Revue a americký dvoutýdeník The Remnant.

03.08.2003

„Už nebudu sloužit Novus Ordo“

Martin R. Čejka

Na svátek svatých Petra a Pavla (L.P. MMIII) předstoupil otec Zigrang na začátku každé ranní Mše před své farníky a oznámil jim, že nebude již více sloužit moderní Novus Ordo. O čemž se zúčastnění mohli přesvědčit na vlastní oči, neboť zmíněný kněz odsloužil toho dne všechny Mše podle Missale Romanum z roku 1962.

28.07.2003

Fenomén Halík

Roman Joch

Příspěvek byl na žádost autora odstraněn.

02.06.2003

Moje tělo je jen karosérie

Maciej Stępień

Narodila se se zlomeninami na jedenácti místech. Lékaři rodičům doporučovali, aby dítě nechali v nemocnici, protože holčička pravděpodobně nepřežije tři měsíce. Rodiče odmítli.

19.05.2003

Rebelové proti mši bez formy

Burkhard Jürgens

Vrací se kyvadlo zpět – od „beatových mší“, tleskání a tanců k latinskému chorálu a uctívání v kleče?

08.05.2003

Za všecko asi mohou brambory
Václav Durych

Nebylo antikoncepčních prostředků, přitom však naši pradědové měli podobné choutky choutkám našim a tak se stávalo, že i skalní neznabozi plodili potomky v počtu svatých apoštolů.
23.04.2003

Vadí mi zlo v lidech
Václav Durych

Zdeněk Adamec dobojoval ještě dřív, než mohl do boje vytáhnout. Snad ani bojovat nechtěl. Snad ani neznal modlitbu: Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě, a úkladům ďáblovým...
31.03.2003

Kardinál i biskup chtějí rehabilitovat Hanse Kuenga
Radomír Malý

Z aktivit Hanse Kuenga je více než zřejmé, že ho není možno pokládat ani za křesťanského, natož za katolického teologa. Přesto kuriální kardinál Walter Kasper, jenž má na starosti ekumenismus, nedávno požadoval jeho „teologickou“ rehabilitaci ze strany Vatikánu.
24.03.2003

Kdo je ochoten zemřít za demoliberalismus?
Estera Lobkowiczová

Dnes máme co do činění spíše s civilizací postkřesťanskou, v níž všechny základní křesťanské hodnoty podlehly sekularizaci a dočkaly se svých světských imitací, např. láska byla nahrazena tolerancí.
21.03.2003

Kolik má papež divizí?
P. Markus Heggenberger

Mysleli si totiž, že mohou získat Církvi nepřátelské kruhy tím, budou-li jim „vycházet vstříct“ a připustí odbourávání věroučných základů. Nyní však s pocitem zklamání poznávají, že není akceptována ani ta „přizpůsobená“ a „světu otevřená“ Církev.
01.03.2003

EURO bůh

Martin R. Čejka

Některé eurobytosti sice vystupují proti komunismu, ale může se také jednat pouze o konflikt dvou kuchařů, kteří ve skutečnosti vaří ve stejné kuchyni. Komunista chce nalít vitriol do guláše, zatímco liberál dává přednost elegantnímu arseniku v telecích medailóncích na víně.

12.02.2003

Kam se zaběhli psi Páně?
Martin R. Čejka
Leccos by mohl naznačovat studijní dokument pro přípravy diecézního synodu, který vydal nottinghamský biskup Malcom McMahon OP, kde je jedním z bodů: „odhalit naše chápání Boha a toho, jak On/Ona působí ve světě“.
22.01.200
3

JAK ROZUMĚT ASSISI 1986 A 2002?
Článek, uveřejněný v SiSiNoNo,
přeložil a upravil Michal Semín.

Modlitba, jež je určena falešným bohům či je inspirována náboženskými představami, zčásti či zcela odlišnými od Božího Zjevení, není úkonem bohopocty, nýbrž pověry.
01.07.2002

 

V našem ARCHIVU naleznete další články