Kněžské bratrstvo sv. Pia X

BOHOSLUŽBY V PRAZE

Růženec a možnost svaté zpovědi vždy půl hodiny před Mší sv.

PRAHA - VINOHRADY, Národní dům, nám. Míru 9

  3.   3. – 10.00 – Mše sv. (chorální)
17.   3. – 10.00 – Mše sv. (chorální)

PRAHA – MICHLE, Michelská 1/7, Domov Sue Ryder (mapa >)

  7.   4. – 10.00 – Mše sv. (chorální)
21.   4. – 10.00 – Mše sv. (chorální)

  5.   5. – 10.00 – Mše sv. (chorální)
19.   5. – 10.00 – Mše sv. (chorální)

STARÁ BOLESLAV

31.   3. – 10.00 – Hod Boží velikonoční - Mše sv. a svěcení pokrmů

 

BOHOSLUŽBY V PARDUBICÍCH

Růženec a možnost svaté zpovědi vždy půl hodiny před Mší sv.

Dům techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686 (mapa >)

10.   3. – 10.00 – Mše sv. (chorální)
24.   3. – 10.00 – Květná neděle – svěcení ratolestí a Mše sv. (chorální)

14.   4. – 10.00 – Mše sv. (chorální)
28.   4. – 10.00 – Mše sv. (chorální)

12.   5. – 10.00 – Mše sv. (chorální)
26.   5. – 10.00 – Mše sv. (chorální)

SPOJIL, Pod Habřím 56

28.   3. – 18.00 – Zelený čtvrtek – Mše sv. a po ní rozjímání v Getsemanské zahradě
29.   3. – 17.00 – Bohoslužba Velkého pátku
30.   3. – 18.00 – Bohoslužba Bílé soboty
  1.   4. – 10.00 – Velikonoční pondělí – Mše sv. a svěcení pokrmů

BOHOSLUŽBY V UHERSKÉM BRODĚ

Růženec a možnost svaté zpovědi vždy půl hodiny před Mší sv.

Hřbitovní kaple, starý hřbitov (mapa >)

10.   3. – 17.30 – Mše sv. (chorální)
24.   3. – 17.30 – Květná neděle – svěcení ratolestí a Mše sv. (chorální)
31.   3. – 17.30 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. a svěcení pokrmů

14.   4. – 17.30 – Mše sv. (chorální)
28.   4. – 17.30 – Mše sv. (chorální)

12.   5. – 17.30 – Mše sv. (chorální)
26.   5. – 17.30 – Mše sv. (chorální)

BOHOSLUŽBY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Růženec a možnost svaté zpovědi vždy půl hodiny před Mší sv.

Metropol, Senovážné náměstí 2 (mapa >)

10.  3. – 10.00 – Mše sv. (chorální)
24.  3. – 17.30 – Květná neděle – svěcení ratolestí a Mše sv. (chorální)
31.  3. – 10.00 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. a svěcení pokrmů

14.   4. – 10.00 – Mše sv. (chorální)
28.   4. – 17.30 – Mše sv. (chorální)

12.   5. – 10.00 – Mše sv. (chorální)
26.   5. – 17.30 – Mše sv. (chorální)

BOHOSLUŽBY VE FRÝDKU-MÍSTKU

Růženec a možnost svaté zpovědi vždy půl hodiny před Mší sv.

Zámecké nám. 1251, 1. patro (mapa >)

17.   3. – 10.00 – Mše sv. (chorální)

  7.   4. – 10.00 – Mše sv. (chorální)
21.   4. – 10.00 – Mše sv. (chorální)

  5.   5. – 10.00 – Mše sv. (chorální)
19.   5. – 10.00 – Mše sv. (chorální)

Kulturní a sportovní areál Sokolík, Hlavní 109

  3.   3. – 10.00 – Mše sv. (chorální)

BOHOSLUŽBY V BRNĚ

Růženec a možnost svaté zpovědi vždy půl hodiny před Mší sv.

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 (mapa >)

Každá neděle – 10.00 – Mše sv.
(2. a 4. v měsíci chorální a Svátostné požehnání,
v květnu Májová pobožnost)

Každé úterý – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem
(v květnu po ní Májová pobožnost)

  1.   3. – 17.30 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem
  2.   3. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem
19.   3. – 17.30 – Sv. Josefa – Mše sv. (chorální)
24.   3. – 10.00 – Květná neděle – svěcení ratolestí
                            a Mše sv. (chorální)
28.   3. – 18.00 – Zelený čtvrtek – Mše sv.
                            a po ní rozjímání v Getsemanské zahradě
29.   3. – 10.00 – Jitřní hodinky
            – 17.00 – Bohoslužba Velkého pátku zakončená rozjímáním na                             Božím hrobě do večera Bílé soboty
30.   3. – 18.00 – Bohoslužba Bílé soboty a slavné Vzkříšení
31.   3. – 10.00 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. a svěcení pokrmů

  1.   4. – 10.00 – Velikonoční pondělí – Mše sv. s lidovým zpěvem
  8.   4. – 17.30 – Zvěstování Panny Marie – Mše sv.
  9.   4. – 17.30 – Výroční requiem k úmrtí Msgr. Marcela Lefebvra
25.   4. –   8.00 – Sv. Marka – Prosebné procesí a Mše sv.

Květnové pátky – 17.30 – Májová pobožnost

  3.   5. – 17.30 – Nalezení sv. Kříže – Mše sv. a uctění ostatků
  4.   5. – 10.00 – Sv. Floriána – Mše sv. (chorální)
  6.   5. – 17.30 – Prosebné procesí a Mše sv.
  7.   5. – 17.30 – Prosebné procesí a Mše sv.
  8.   5. – 17.30 – Prosebné procesí a Mše sv.
  9.   5. – 17.30 – Nanebevstoupení Páně – Mše sv. (chorální)
18.   5. – 10.00 – Vigilie svatodušní
19.   5. – 10.00 – Boží hod svatodušní
30.   5. – 10.00 – Slavnost Božího Těla

Ostatní dny – 8.00 – Mše sv.         

Setkání věřících 2013

Institut sv. Josefa a časopis Te Deum pořádají ve spolupráci s Kněžským bratrstvem sv. Pia X. ve dnech 31. května – 2. června 2013 v jarem dýšící přírodě východních Čech Setkání duší spřízněných. Přihlášky a bližší podrobnosti o místu konání, programu a cenách dle ubytování si lze vyžádat na adrese semin@stjoseph.cz.

Poutě a slavnosti 2013

Slavnost Božího Těla - 30. května 2013
Brno, Kaple Královny posvátného růžence - 10.00 hod.

Cyrilometodějská pouť - 5. července 2013
Sady u Uherského Hradiště - 10.00 hod.

Svatoprokopská pouť - 17. srpna 2013
Z Chocerad nad Sázavou.

Stará Boleslav – ca. 12.30 hod. Mše sv.
Odchod do Staré Boleslavi od kostela ve Vinoři v 9.00 hod.

Růžencová slavnost v Brně - Černovicích
5. října 2013
- 15.00 - Přednáška
- 17.30 - Nešpory a výstav Nejsvětější Svátosti - Celonoční adorace
6. října 2013
- 10.00 - Mše sv. a závěrečné Požehnání

Letní tábory 2013

Tábor pro chlapce od 6 do 14 let – Jaidhof
7. 7. – 20. 7. 2013   1400,- Kč (každé další dítě ze stejné rodiny 900,- Kč)
Přihlášky: P. Luděk Čekavý (plcekavy@fsspx.at)
TERMÍN OBSAZEN

Tábor pro dívky od 6 do 13 let – Jaidhof
21. 7. – 4. 8. 2013   1400,- Kč (každé další dítě ze stejné rodiny 900,- Kč)
Přihlášky: Martina Šimková (martinka007@googlemail.com)

Tábor pro dívky od 14 do 22 let – Jaidhof
4. 8. – 11. 8. 2013   900,- Kč
Přihlášky: Martina šimková (martinka007@googlemail.com)

Tábory jsou přednostně určeny pro děti navštěvující tradiční Mši sv. Přihlášky se podávají e-mailem uvedeným u každého jednotlivého tábora. V přihlášce je nutno uvést jméno kněze, který zodpovídá za kapli, kterou daná rodina navštěvuje. Dítě platí ze přihlášené až po zpětném potvrzení přihlášky zodpovědnou osobou. Stejná pravidla platí i pro tábor pro starší dívky, které však od 18. roku věku zodpovídají samy za sebe. Po naplnění stavu nebudou další přihlášky přijímány.

Exercicie 2013

Exercicie pro muže
Jaidhof

Začátek 21. 1. 2013 - 14.00 hod.
Konec 26. 1. 2013 - 13.00 hod.
1800,- Kč (studenti polovinu)

Exercicie pro ženy
Jaidhof

Začátek 2. 9. 2012 - 14.00 hod.
Konec 7. 9. 2012 - 13.00 hod.
1800,- Kč (studentky polovinu)
Přihlášky: P. Tomáš Stritzko
(ptstritzko@fsspx.at)

Rekolekce pro dívky
(od 14 do 22 let)
Jaidhof
Začátek 22. 2. 2013 - 18.00 hod.
Konec 24. 2. 2013 - 13.00 hod.
250,- Kč
Přihlášky: Martina Šimková
(martinka007@googlemail.com)

Co vzít na exercicie
Kromě osobních potřeb (doporučující výčet):

  • Nový zákon
  • Následování Krista od Tomáše Kempenského
  • Dědictví Otců (lze koupit i na místě)
  • Misál pro římský ritus v češtině
  • Psací potřeby

Exercicie jsou určeny každému plnoletému zájemci, přihlásit se lze buď písemně v kapli nebo e-mailem. Po naplnění stavu nebudou další přihlášky přijímány, proto je podávejte včas.


Aktualiazce: Pá kvě 29 01:21:06 CEST 2020